Начало

Искания

Нашето искане е едно, точно и ясно – провеждане на национален референдум за промяна на системата на управление на държавата към силна пряка демокрация. Исканият от нас референдум включва следните 5 въпроса: