Начало


Една от нашите главни цели е провеждане на национален референдум за промяна на системата на управление на държавата към силна пряка демокрация. Исканият от нас референдум включва следните 5 въпроса: