Безплатна електроенергия за домакинствата

Спасението на държавата е в самите нас и зависи от това да успеем да се организираме и да направим нещо смислено и не говоря за протести и бутнове. Говоря за организиция управлявана от хората и излъчване на легитимни решения с референдуми.

Както знаете, ние започнахме организиането на първия референдум за народовластие, който ще отвори вратите за пряката демеокрация и ще даде възможност на народа пряко да управлява държавата. Но какво правим след това, след като народа получи властта, какво може да направи, за да подобри икономиката и благосъстоянието си. Сега ще ви дам едно примерно предложение, което бихме могли да приемем чрез референдум и да изискаме държавния апарат да изпълни, защото решенията от референдумите са задължителни за изпълнение при определени условия.

Идеята ми е създаване на държавно предпирятие за производство на вятърни турбини за производство на електроенергия. Ползите от това ще са няколко:

  • напълно безплатно (или почти безплатно) електричество за домакинствата;
  • създаването на нови работни места за производството и поддръжката на турбините;
  • износ на турбини, което означава подобряване на търговския баланс и по-малък външен дълг;
  • евтино електричество за индустрията, което означава мощен стимул за всякакво производство и от там конкурентноспособност засилване на българската икономиката и още работни места във всички сфери;
  • екологично чиста енергия – затваряне на всички електроцентрали на въглища и по-чист въздух;
  • много по-малка енергийна зависимост от световните доставчици на газ като Русия;

В производството и икономиката всичко опира до енергия, когато имаш безплатен източник на енергия, какъвто е вътъра, тогава икономиката ти става много конкуретноспособна. А това значи именно това което всички искаме – повече работни места, по-голям износ и повишаване на жизнения стандарт.

Възможно ли е да се направи? Абсолютно! Нужна е просто волята!
Политиците ни нямат тази воля, защото те служат на международни корпорации, които целят единствено експлоатация на хората, не подобряване благосъстоянието ни, но народа може с референдум да принуди държавата да създаде държавно предпиятие за производство на вятърни електрогенератори и енергията да се дава безплатно на домакинствата за покриване нормална средна битова консумация на домакинствата, като се покриват единствено разходите за производството и поддръжката на ветрогенераторите, защото самата енергия реално е безплатна.

Парите които ще спестяват от сметки за ток, ще се влеят в икономиката, това са приблизително 4 млрд. всяка година, които ще са много сериозен икономически стимул, вместо да ги даваме на частни компании, ще ги даваме за потребление на стоки и услуги, биологично чиста храна местно производство, почивки т.н.

Въпросът за референдум би изглеждал нещо подобно: 

“Одобрявате ли държавата да създаде 100% държавно предприятие за произвоство и експлоатация на вятърни турбини, които да доставят безплатна електроенергия на домакинствата за битови цели?”

Нека да направим и малко сметки.

Брой на домакинствата в България: 3 005 589
(източник: https://bit.ly/2EcNwkv)

Средно месечно потребление на домакинство: 759,07 КВтч
(отнася се за групата с висок разход, т.е. отопляващи се с електричество, източник: https://bit.ly/2C0Zufu)

Средно месечно потребление на всички домакинства:

3 005 589 домакинства * 759,07 КВтч 
= 2 281 452 442 КВтч = 2.28 ТВч (терават/часа)

Средно годишно производство от инсталирана 1 MW мощност за България: 2 023 МВтч (мегавати)
(източник https://bit.ly/2zRwe9l)

Средно месечно производство от инсталирана 1 MW мощност за България:
2 023 / 12 = 168 МВтч = 0.000168 ТВч (терават/часа)

Необходими мощности

Ако се построят турбини с 2 MW мощност ще са нужни 6785, за да покрият средно месечното потребление на всички домакинства:

2.28 ТВч / (0.000168 * 2) = 6785 вятърни турбини

*2.28 ТчВч е средно месечното електропотребление на всички домакинства, както сметнахме по-горе.

Финансиране на проекта

Ако приемем, че цената за инсталиране на един мегават мощност е около 3,5 млн. лв., такава е била преди 5 години (но тя непрекъснато намалява, т.е. това е възможно най-скъпия вариант), простата сметка за нужния финансов ресурс за осъществяване на проекта е следната:

6785 * 3,5 * 2 = 47 495 млн. = 47,5 млрд. лв.

Тази цена е изчислена възоснова на разходите за малки паркове с вятърни електроцентрали. Знаете, че когато мащабите са по-големи и цената за единица продукт намалява. И това е цена при условие, че генераторите се внасят и се произвеждат от чуждестранни фирми, които си начисляват печалба. Дори така да е (да се произведат от частни фирми), когато се направи мега поръчка за 6-7000 ветрогенератори с 2MW мощност или по-мощни със същата сумарна мощност, тогава цената ще бъде много по-ниска, например наполовина, а това означава, че за 5 години парите които плащаме в момента за електричество ще покрият необходимата сума.

Сума, която домакинствата плащат за 5 години за електричество:

128 лв. * 3 005 589 домакинства * 12 месеца * 5 години = 23,1 млрд. лв.
(128 лв. е средната месечна сметка, източник https://bit.ly/2C0Zufu)

Т.е. ако държавата изтегли заем, за да създаде тези ветропаркове, за 5 години ще можем да ги изплатим и оттам нататък електричеството ще бъде почти безплатно, ще се плаща малка такса пренос и за поддръжка на генераторите. Но ако държавата инвестира в завод за производството на ветрогенератори, тогава цената за производство съм сигурен, че ще е много по-малка, вероятно под 1 млрд. лв. и освен това поддръжката на тези генератори ще си я правим сами. Държавата може да изтегли и вътрешен заем, чрез издаване на облигации, т.е. самото население да финансира проекта, знаем че спестяванията, които има населението са десетки милиарди.

Трябва да започнем да гледаме на държавата като на една голяма фирма, която е собственост на всички нас и би трябвало да работи за нас. След като ние сме собственици, би следвало ние да я управляваме, така че тя реално да работи за нас, а не само за политиците и едрия капитал. В момента се получава нещо такова. Все едно имаме голяма компания, назначили сме едни управители, това са политиците, обаче сме ги оставили да управляват безнадзорно и цялата печалба, която генерира тази огромна фирма, т.е. държавата, се отклонява в сметките на управителите, а не на реалните собственици. Това се наблюдава често и в частния сектор, когато липсва адекватен контрол. Именно затова създадохме сдружението Референдум за народовластие, за да можем ние – народа, реалните собственици, да се организираме и пряко да управляваме държавата си в наш интерес.

На много места по света се създават производствени мощности с обществени средства, например за геотермално централно отопление и така вместо всеки сам да се спасява по единично, се прави нещо мащабно и ефективно и всички се възползват от него на много ниска
цена или направо безплатно. Един типичен пример за понижаване на цената е най-обикновена жилищна кооперация – какво печелят съсобствениците, когато се кооперират в общ жилищен блок – плащат за един покрив и един парцел, могат да инсталират общо централно отопление, обща охранителна система и др., поделят си разходите са поддръжката на всички тези инсталации.

За да постигнем това, както и много други полезни за всички нас неща, е нужно единствено желание, активност и ефективна организация.

www.narodovlastie.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *