Финансиране

Нашата дейност се финансира изцяло от дарения на обикновени граждани, а не чрез държавни субсидии или от олигарси, затова сме независими от тях. В този раздел на уебсайта обявяваме кампаниите за финансиране на различни начинания, когато е нужно такова за реализирането им.

Кампания за финансиране на Венислава Атанасова за евродепутат 2019

Официалната банкова сметка на инициативния комитет, издигнал Венислава Атанасова е:


Титуляр на сметката: Юрий Владимиров Фесенко (Yuriy Vladimirov Fesenko)
IBAN: BG20BPBI79421056327301
BIC код (SWIFT): BPBIBGSF
Основание: дарение за предизборна кампания
Банка: Юробанк България АД (Eurobank Bulgaria AD)


Юрий Владимиров Фесенко е представляващ инициативния комитет, който е регистриран от 7 души и е обявен чрез следното решение от ЦИК – https://www.cik.bg/bg/decisions/91/2019-04-07 Той е лицето, което отговаря и се разпорежда с получените дарения, които по закон се изразходват единствено и само за целите на предизборната кампания и за тях се дава отчет пред държавните органи от компетентно лице.

За дарения над минималната работна заплата за България (която за е 510лв.) се представя декларация по образец, съответно за по-малки дарения такава декларация не е необходима по закон и не се подава.

Дарение чрез Paypal за следващия протест