Протокол за пряка демокрация

Протоколът е генерализирано ръководство с правила за функциониране на децентрализирана организация за референдуми – Д.О.Р. Целта на организацията е постигане на силна пряка демокрация и децентрализация на властта в обществото, отнемане от властта на олигархията и засилване на властта на обикновените хора, за постигане на жизненонеобходим баланс.

  1. Най-висшата ни цел е да помагаме за референдуми и силна пряка демокрация.
  2. Обединяваме се за общи цели, а не за лидери, защото всеки лидер с голямо влияние, ще бъде компроментиран от олигархията. Бъдете си сам лидер към най-висшата цел.
  3. Медиите са най-силното оръжие на олигархията, защото контролират ума ви, ако той е под техен контрол, вие дори няма да искате да се съпротивлявате, затова трябва да се предпазваме от тях. Те ни манипулират с фалшиви новини, изопачаване на факти и дезинформация (множество версии) и отвличане на вниманието. Следвайте най-висшата цел, за да се измъкнете от тяхната хватка. Търсете информация от извора.
  4. Държавният апарат в България е под контрола на олигархията, не се доверявайте на полиция, прокуратура, съд и др. държавни органи.
  5. Врагът ще се опитва да ви разделя, демотивира, отчайва, оплюва, осмива, изтощава, плаши, настройва един срещу друг. Намерете начини да се обедините и сътрудничите.
  6. Всеки, който ви отклонява от най-висшата цел, ви подвежда в грешна посока.
  7. Бъдете самоинициативни, не чакайте друг да мисли вместо вас или да свърши работата вместо вас.
  8. Информирайте всеки за протокола за пряка демокрация, така че всеки сам да си бъде лидер, за да бъдем децентрализирана организация, която не може да бъде победена, тъй като няма единствен лидер, който да бъде компроментиран.